We zijn trots op de grote kennis die in ons team aanwezig is.

We werken er dan ook hard voor om deze voor iedereen toegankelijk te maken.

Daarom investeert Therapeutisch Zorgpunt N samen met Stad Roeselare elk jaar 30.000 euro om therapie toegankelijk te maken voor iedereen.

Helaas is de vraag naar verlaagd tarief een stuk hoger dan het aanbod dat met dit bedrag gerealiseerd kan worden.

Wil je beroep doen op dit fonds?  Dan moet er eerst een plaatsje vrij komen.
Laat ons weten dat u wacht en volg volgende stappen:

STAP 1: ga na op het klevertje van uw mutualiteit of het nummer eindigt op een 1. Indien niet, bent u niet gerechtigd om verlaagd tarief aan te vragen. Indien wel, ga naar stap 2.

STAP 2: geef aan in uw kennismakingsgesprek dat u graag verlaagd tarief wenst. Let op, dit kan betekenen dat u langer dient te wachten.  Er kan pas een nieuw traject opgestart worden als een lopend traject is afgerond.

Vraag meer informatie via n@motena.be.

Deel deze pagina: