Centrum Ambulante Revalidatie

Wat is CAR?

CAR staat voor Centrum voor Ambulante Revalidatie. Ons CAR maakt deel uit van een sector die al 50 jaar ervaring heeft.  Je kan hier heel wat mooi uitgewerkte informatie terugvinden over de missie, visie en werkwijze van alle centra.

CAR in Therapeutisch Zorgpunt N.

Kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar uit regio Roeselare* die het moeilijk hebben met sommige taken, werken hier samen met ons en met hun gezin aan een oplossing. 

Is het bijvoorbeeld moeilijk om structuur te brengen in je dag, om de juiste stappen te volgen bij dagelijkse taken zoals aankleden, tandenpoetsen of schoenveters knopen? Verlopen sommige schoolwerkjes niet zo vlot als bij klasgenootjes? Daar vinden we iets op!

*We verwijzen gezinnen buiten regio Roeselare graag door naar het CAR in hun buurt (Ieper, Brugge, Kortrijk, ...). Neem telefonisch contact op met ons onthaal (051 80 50 80) om jouw specifieke aanvraag te bekijken indien je buiten Roeselare woont. We bekijken elke aanvraag graag afzonderlijk naar de eventuele mogelijkheden. 

Eerste stap: kennismaking!

Ben je naar CAR doorverwezen door een arts of CLB-begeleider? Dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek waar we goed uitleggen hoe onze werking in elkaar zit. Samen bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen en of we je zoon of dochter verder kunnen helpen.

Tweede stap: onderzoek en diagnose

Eerst brengen we de moeilijkheden en mogelijkheden in kaart. Het is ons vaste onderzoeksteam dat daarvoor aan de slag gaat. Deze stap is heel belangrijk: we krijgen inzicht in de problematiek en kunnen misschien een diagnose stellen (zoals ASS, ADHD, ADD, gedragsproblemen, mentale beperking, algemene vertraging in de ontwikkeling,…). Kunnen we geen diagnose stellen, dan verwijzen we door naar medische specialisten voor verder onderzoek.

Derde stap: probleem aanpakken

Na het onderzoek en de diagnose stellen we een multidisciplinair therapieplan op. Dat betekent dat we starten met de behandeling bij 2 of meer disciplines:

Psychologie:  
Wie ergens mee worstelt en er niet zomaar van af geraakt kan terecht bij onze psychologen. Samen gaan we via verschillende gesprekstechnieken op zoek naar een oplossing, naar sterktes en zwaktes en hoe die kunnen ingezet worden. Het wordt makkelijker om met sociale situaties om te gaan.

Kinesitherapie:
Bij de kinesist werken we samen aan bewegingstechnieken en motorische vaardigheden. We helpen bij

  • grove motoriek: grote bewegingen zoals fietsen, evenwicht of springen
  • fijne motoriek: nauwkeurige bewegingstaken zoals schrijven, prikken of typen

Logopedie:
Bij moeilijkheden met communicatie staan onze logopedisten paraat. Zowel verbale als non-verbale communicatie pakken we aan. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het verbeteren van schoolse vaardigheden zoals taal, lezen, begrijpend lezen en spelling en rekenen. Samen zorgen we dat je kind sterker in de schoenen staat.

Ergotherapie:
Onze ergotherapeuten helpen bij taken die we elke dag doen, zodat we zelfstandiger worden.
Enkele voorbeelden:

  • Rekenen leren toepassen: om te koken, om correct te kunnen betalen in de winkel.
  • Fijne motoriek zodat veters makkelijker te knopen zijn.
  • Leren plannen zodat we een agenda kunnen bijhouden.
  • Leren oriënteren zodat we de weg vinden in een groot gebouw.

 

Wil je meer lezen over een bepaald onderwerp? Download onze informatiefiches:

Kinderen met een gedragsstoornis

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS)

Kinderen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)

 

Hoeveel kost het?

Het ziekenfonds betaalt de kosten van onze revalidatietherapie grotendeels terug. Per revalidatiedag betaal je zelf een persoonlijk aandeel van € 1,84. Eén forfait kost € 120,69, de mutualiteit legt het verschil op.
Heb je een voorkeursregeling bij het ziekenfonds? Dan hoef je niets zelf te betalen.

De terugbetaling door het ziekenfonds is mogelijk omdat ons centrum erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en een revalidatieovereenkomst heeft met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

 

Wanneer geven we therapie?

Kinderen die therapie volgen, krijgen een vast uurrooster dat elke week terugkeert. Kleuters volgen therapie tijdens de schooluren. Kinderen uit de lagere school komen buiten de schooluren langs.

We zijn open van maandag tot donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 19u. Op zaterdag van 8u30 tot 12u. Het centrum is gesloten op vrijdag en zondag.

Maak hier jouw afspraak

Omdat wij continu inzetten op een goede dienstverlening, vinden we het heel belangrijk om te weten wat jij vindt. 

Helpen we jou en jouw gezin op een voldoende manier in CAR? Maken we wat we hierboven beloven waar of kan het beter? Misschien wil je een therapeut bedanken, of heb je een verbetersuggestie. 

Je kan het hier in alle vertrouwen kwijt.

Deel deze pagina: