Wat kost het?

Kinderen en jongeren

Het aanbod van Centrum Ambulante Revalidatie kost € 2,15. Het Agentschap Zorg en Gezondheid financiert deze werking. Via de mutualiteit wordt een opleg bekostigd tot € 145,29. Enkel kinderen en jongeren die in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van dit aanbod. Maak een afspraak bij Veerle Vandewalle via onze website.

Een basisconsult bij Therapeutisch Zorgpunt N kost vanaf 1 januari 2024 € 61,60. *Tijdens uw eerste gesprek krijgt u een uitgebreid overzicht van alle tarieven in een boekje mee. U weet altijd vooraf wat er zal gebeuren. Maak een afspraak met Dagmar Gevaert via onze website.

De federale overheid versterkt geleidelijk het aanbod van psychologische zorg voor het hele land. In het kader van de conventie, aangekondigd in 2022, kunnen wij in Zorgpunt N aan alle kinderen (max) 10 sessies aanbieden aan € 11 (of € 4 indien u recht hebt op verhoogde tegemoetkoming). Voor personen tot en met 23 jaar kunnen de sessies zelfs gratis aangeboden worden. Verder blijven alle afspraken geldig zoals in het afsprakenboekje die u bij uw eerste gesprek ontvangt. Voor verdere vragen mag u zich richten tot info@therapeutischzorgpuntn.be, met 'conventie' als titel. Zie hier voor de meest actuele informatie.

Volwassenen

Een basisconsult kost vanaf 1 januari 2024 € 77,10. *Tijdens uw eerste gesprek krijgt u een uitgebreid overzicht van alle tarieven in een boekje mee. U weet altijd vooraf wat er zal gebeuren. Maak een afspraak met Dagmar Gevaert via onze website.

De federale overheid versterkt geleidelijk het aanbod van psychologische zorg voor het hele land. In het kader van de conventie, aangekondigd in 2022, kunnen wij in Zorgpunt N voor een aantal volwassen cliënten (max) 8 sessies aanbieden aan een tarief van € 11 (of € 4 indien u recht hebt op verhoogde tegemoetkoming). Volledigheidshalve moeten wij erbij vermelden dat dit aanbod vanuit de overheid momenteel enkel toegankelijk is voor mensen die in een financieel kwetsbare situatie verkeren. Wij geven u deze informatie om onduidelijkheid te voorkomen wanneer u eventueel iemand anders ontmoet die geen aanbod vind binnen dit systeem. Verder blijven alle afspraken geldig zoals in het afsprakenboekje die u bij uw eerste gesprek ontvangt. Voor verdere vragen mag u zich richten tot info@therapeutischzorgpuntn.be, met 'conventie' als titel. Zie hier voor de meest actuele informatie.

Heeft u betaalmoeilijkheden? Dan kunnen wij volgende tips geven:

  • U kan van meet af aan vragen naar een afbetaalplan om de facturen in stukjes te betalen.
  • U kan nagaan bij het Welzijnshuis of u recht heeft op financiële ondersteuning.
  • Heeft u een ‘1’ op het einde van het klevertje van uw mutualiteit? Dan heeft u ook bij ons recht op verlaagd tarief. Onze dienst reserveert uit eigen middelen dit bedrag. Helaas betekent dit dat het aantal plaatsen beperkt zijn. De wachttijd is gemiddeld 1 jaar. 

    Heeft u betaalmoeilijkheden? Dan kunnen wij volgende tips geven:

  • U kan van meet af aan vragen naar een afbetaalplan om de facturen in stukjes te betalen.
  • U kan nagaan bij het Welzijnshuis of u recht heeft op financiële ondersteuning.
  • Heeft u een ‘1’ op het einde van het klevertje van uw mutualiteit? Dan heeft u ook bij ons recht op verlaagd tarief. Onze dienst reserveert uit eigen middelen dit bedrag. Helaas betekent dit dat het aantal plaatsen beperkt zijn. De wachttijd is gemiddeld 1 jaar. 
Deel deze pagina: